Thursday, May 26, 2022

Rekomandime për personat me nevoja të veçanta gjatë pandemisë

“Shoqata e paraplegjikëve dhe paralizës së fëmijëve të Kosovës” – HENDIKOS përmes një hulumtimi ka bërë një përmbledhje të rekomandimeve dhe këshillave se si personat me aftësi të kufizuara ta përballojnë me lehtë situatën e krijuar me COVID-19.

Hulumtimi përfshinë informacione rreth virusit COVID-19 si dhe rekomandime për persona me aftësi të kufizuara, për kujdestarë dhe në përgjithësi për komunitetin.

- Advertisment -

Lexoni