Wednesday, January 26, 2022

Këta janë telefonat më të dëmshëm për shëndetin

Një raport interesant është publikuar nga “FCC” në mes të këtij muaji përsa i përket valëve radioaktive që lëshohen nga celularët. Linja celularëve IPhone 7 dhe 7+ nuk arrin të aktivizojë në kohë sensorin e afërsisë me trupin dhe si rrjedhoje kenë valë radioaktive që trasmetohen në trup.

Një smartphone është gjatë gjithë kohës në lidhje me internetin dhe si rrjedhojë është gjatë gjithë kohës në punim. Në kapacitetin e tij maksimal IPhone 7 dhe 7+ në një largësi prej 2mm nga celulari kishte një radioaktivitet prej 7.16W/Kg ndërkohë që norma e lejuar është jo më shumë se 1.5W/Kg në një largësi prej 2mm nga kontakti me trupin.

Ndërkohë që Samsung s8 e kishte akoma më të lartë radioaktivitetin. Ky i fundit kapte shifrat 8,22W/Kg në 2mm largësi.

Ndërsa në largësinë prej 15mm IPhone 7,7+ dhe 8 kishin një radioaktivitet nga 2.5W/Kg deri 2.86W/Kg. Lajme të mira këtu për Samsungun pasi të gjitha modelet e saj ishin nën normën prej 1.5W/Kg.

Është për t’u theksuar fakti se radioaktiviteti është i pranishëm vetëm kur celulari është duke komunikuar me një kullë rrjeti (kur është i lidhur me internetin ose kur kryeni telefonatë) jo kur ai është në “standby”

- Advertisment -

Lexoni