Monday, June 27, 2022

Krijoni vetë shiritin për flokë

Krijoni vetë shiritin e flokëve nga materialet e vjetra apo ndonjë rrobë që nuk e përdorni më. Është shumë e thjeshtë dhe një ide interesante për të kaluar kohën.

Hapi i parë:

Preni materialin me dimansionet 90cm x 10cm

Hapi i dytë:

Ktheni materialin në anën e kundërt dhe hekurosni anash si në foto 2cm

Hapi i tretë:

Njësoj si me pjesën anash ktheni dhe pjesën sipër për 2cm

Hapi i katërt:

Palosni të dy qoshet në formën e një trekëndëshi siç shihet në foto

Hapi i pestë:

Ktheni materialin në anën tjetër. Ai duhet të duket njësoj si në foto

Hapi i gjashtë:

Për hapin e gjashtë ju duhet edhe një tel i vogël në mënyrë që shiriti të lidhet më lehtë

Hapat e radhës:

Bazohuni në foto vendosni telin e vogël brenda dhe mbylleni materialin me ngjitës.

Produkti final!

- Advertisment -

Lexoni