Tuesday, May 24, 2022

Dokumentet që ju duhen për të vizituar bashkëshortin/en në Gjermani

Së fundi, Aeroporti i Tiranës nëpërmjet një publikimi në rrjetet sociale, njoftoi të interesuarit se çfarë dokumentesh duhen për ata që duan të vizitojnë bashkëshortin ose bashkëshorten në Gjermani.

Përmes njoftimit listohen të gjitha dokumentet që nevojiten.

Dokumentet që nevojiten janë:

Certifikatë martese me vulë apostile; certifikate familjare me vulë apostile; fotokopje e lejes së qëndrimit të bashkëshortit apo bashkëshortes; biletat vajtje-ardhje; kontrata e shtëpisë në Gjermani; konfirmim me email nga policia kufitare federale gjermane (e aeroportit të mbërritjes) ose plotësimi i një formulari të posaçëm në policinë lokale nga bashkëshorti apo bashkëshortja resident; kush udhëton me fëmijë, duhet një prokurë e posaçme, e përkthyer dhe e noterizuar nga bashkëshorti apo bashkëshortja rezidente.

Aeroporti sqaroi se kjo është vetëm një listë referuese që vjen si përgjigje e qindra mesazheve në “Facebook” për këtë çështje.

“Bëjmë me dije se kjo listë është vetëm referuese, për të patur një përgjigje të përafërt për qindra pyetje në inbox. Theksojmë se ky është një informacion i mbledhur nga TIA, për t’u ardhur në ndihmë pasagjerëve dhe familjarëve dhe nuk mund të quhet dokument zyrtar”, shkruhet në njoftim.

REAGIMI I PLOTË

Në vëmendje të pasagjerëve që udhëtojnë në Gjermani, për të vizituar bashkëshortin apo bashkëshorten, që është më leje qëndrimi BE.

Dokumentet që kërkohen (lista ka vetëm qëllim reference dhe asistence)

– Certifikatë martese me vulë apostile

– Certifikate familjare me vulë apostile

– Fotokopje e lejes së qëndrimit të bashkëshortit apo bashkëshortes

– Biletat vajtje-ardhje

– Kontrata e shtëpisë në Gjermani

– Konfirmim me email nga policia kufitare federale gjermane (e aeroportit të mbërritjes) ose plotësimi i një formulari të posaçëm në policinë lokale nga bashkëshorti apo bashkëshortja resident.

– Kush udhëton me fëmijë, duhet një prokurë e posaçme, e përkthyer dhe e noterizuar nga bashkëshorti apo bashkëshortja rezidente.

Bëjmë me dije se kjo listë është vetëm referuese, për të patur një përgjigje të përafërt për qindra pyetje në inbox. Theksojmë se ky është një informacion i mbledhur nga TIA, për t’u ardhur në ndihmë pasagjerëve dhe familjarëve dhe nuk mund të quhet dokument zyrtar.

Eshtë e rëndësishme të kuptohet që kalimi i kufirit shqiptar dhe hyrja në kufirin gjerman mbetet në diskrecionin e policisë kufitare të të dy vendeve.

- Advertisment -

Lexoni