This image has an empty alt attribute; its file name is 01-Logo-3673x1888px-Horizontal.png

Republika Post (http://www.republikapost.com) shpall konkurs për vende të lira të punës: Agjent/e marketingu, (2) pozita.

-Advertisement-

Detyrat dhe përgjegjësitë

  • Përkujdeset për hapësirën e marketingut në WEB faqe
  • Harton politikat e pagesave, hapësirat dhe çmimet e njësive
  • Koordinon artikujt e sponsorizuar
  • Këshillon për funksionimin e marketingut në Web faqe

Kushtet që duhet plotësuar për pozitën e shpallur:

  • Të ketë njohuri bazë për fushën e marketingut
  • Komunikim professional me klientë
  • Të jetë komunikativ/e
  • Të ketë aftësi të punës me kompjuter
  • Të ketë afinitet të punoj në ekip
  • Të ketë njohuri bazike të gjuhës angleze

Vërejtje: Të dhënat personale (CV) të dërgohen përmes postës elektronike në adresën: info@republikapost.com dhe republikapost@gmail.com

Për pyetje shtesë rreth konkursit kontaktoni në nr. tel. 048 540 400

Viber: +383 48 540 400

Konkursi mbetet i hapur deri më 15 qershor, 2021.

Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.