FOTOGALERI/ KFOR-i NË KOSOVË

217

Rreth 3.500 ushtarë nga njëzet e shtatë shtete nën komandën e Gjeneralmajorit Italian Michele Risi përbëjnë një forcë të fortë, të besueshme dhe parandaluese të cilët e shfaqin të njëjtën frymë, angazhim dhe entuziazëm sikurse pararendësit e tyre.